Bảng giá các gói dịch vụ giá trị tăng tốc

Dịch vụ giá trị tăng tốc nhằm cung cấp đến bạn nhiều giá trị hơn, hiệu quả hơn trong quá trình truyền tải thông tin cho người mua. Tăng tốc tối đa quá trình giao dịch mua bán được nhanh hơn, tốt hơn và chắc chắn thành công hơn.

Gói ĐẠI BÁC

250k/lần

 • 1 bài nội dung PR; trên 500 ký tự
 • 20 nhóm Facebook; làm mới tin đăng 5 lần sau mỗi 7 ngày
 • Chợ tốt, up tin 7 lần; tùy theo bạn yêu cầu, khuyên dùng 2 ngày 1 lần up tin
 • Đăng 20 web BĐS khác; làm mới tin đều đặn (tùy vào chính sách mỗi trang web)
 • Hydros-VIP 3 trong 1 tháng hoặc Hydros-VIP 4 trong 4 tháng (tùy bạn lựa chọn). Hydros sẽ up tin cho bạn đảm bảo tin của bạn luôn ở trang chủ.

Gói TÊN LỬA

290k/lần

 • 1 bài nội dung PR; trên 1000 ký tự
 • 1 lần nhiếp ảnh
 • 30 nhóm Facebook; làm mới tin đăng 5 lần sau mỗi 7 ngày
 • Chợ tốt, up tin 7 lần; tùy theo bạn yêu cầu, khuyên dùng 2 ngày 1 lần up tin
 • Đăng 25 web BĐS khác; làm mới tin đều đặn (tùy vào chính sách mỗi trang web)
 • Hydros-VIP 2 trong 1 tháng hoặc Hydros-VIP 3 trong 4 tháng (tùy bạn lựa chọn). Hydros sẽ up tin cho bạn đảm bảo tin của bạn luôn ở trang chủ.

Nếu bạn không thể dùng dịch vụ nhiếp ảnh do ở quá xa, chúng tôi giảm trực tiếp còn 240k.

Gói TÊN LỬA SIÊU THANH

500k/lần

 • 1 bài nội dung PR; trên 1000 ký tự
 • 1 lần nhiếp ảnh
 • 35 nhóm Facebook; làm mới tin đăng 5 lần sau mỗi 7 ngày
 • Chợ tốt, up tin 14 lần; tùy theo bạn yêu cầu, khuyên dùng 2 ngày 1 lần up tin
 • Đăng 30 web BĐS khác; làm mới tin đều đặn (tùy vào chính sách mỗi trang web)
 • Hydros-VIP 1 trong 1 tháng hoặc Hydros-VIP 2 trong 2 tháng (tùy bạn lựa chọn). Hydros sẽ up tin cho bạn đảm bảo tin của bạn luôn ở trang chủ.

Nếu bạn không thể dùng dịch vụ nhiếp ảnh do ở quá xa, chúng tôi giảm trực tiếp còn 450k.