Tiền tệ: VNĐ
094235.4224 info@hydros.vn

Chung cư 24AB

THỦ TỤC CẤP SỐ NHÀ

THỦ TỤC CẤP SỐ NHÀ

Thủ tục xin cấp số nhà gồm những thủ tục gì, cần những loại giấy tờ gì. Trường hợp nào được cấp số nhà chính thức, trường hợp nào không được cấp số nhà :

1. Trường hợp điều chỉnh số nhà

a) Khu dân cư mới xây dựng chưa đánh số nhà.

b) Khu dân cư hiện hữu nhưng số nhà không trật tự, cần sắp xếp lại cho khoa học, nhà trên các tuyến đường mới được đặt, đổi tên đường.

c) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

2. Trường hợp được cấp số nhà

a) Nhà ở (nhà ở riêng lẻ, chung cư, cư xá: căn hộ, số tầng, cầu thang, lô chung cư, cư xá).

b) Công trình xây dựng khác.

3. Trường hợp không được cấp số nhà

Đối tượng không được đánh số và biển số nhà bao gồm: nhà ở, công trình xây dựng được xây dựng không phép trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Đồng thời Điều 20 Quyết định số 22/2012/ QĐ-UBND Về ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định về đánh số và Cấp chứng nhận số nhà theo yêu cầu có quy định như sau:

“Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết đánh số và cấp Chứng nhận số nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

1. Nhà ở, công trình xây dựng hoặc đất chưa xây dựng thuộc khu vực tuy đã thực hiện xong việc đánh số, nhưng chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc người sử dụng đất có yêu cầu được cấp số nhà do xây dựng mới; tách – nhập nhà hoặc xây thêm nhà trong cùng khuôn viên.

2. Nhà ở, công trình xây dựng đã có số nhà ổn định, nhưng chủ sở hữu (sử dụng) có yêu cầu được cấp Chứng nhận số nhà để thực hiện các giao dịch có liên quan về nhà ở, công trình xây dựng.

3. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu nộp Đơn đăng ký cấp số nhà (kèm các chứng từ có liên quan) gửi Ủy ban nhân dân quận hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để được cấp số nhà mới.

4. Thủ tục xin cấp số nhà

– Đơn xin cấp số nhà: 03 bản.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 01 bản (sao y có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu).

– Giấy phép xây dựng và giấy phép điều chỉnh (nếu có): mỗi thứ 01 bản (sao y có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu).

– Bản vẽ phê duyệt đính kèm giấy phép xây dựng: 01 bản (sao y có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếu)

– Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (cũ) hoặc sổ tạm trú : mỗi thứ 01 bản (photo).

5. Nơi tiếp nhận hồ sơ

Chủ sở hữu nộp đơn tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì ủy ban nhân dân cấp xã chỉ là cơ quan tiếp nhận đơn đề nghị đăng ký cấp số nhà, sau đó trả hồ sơ đã xác nhận cho người dân để người dân chuyển hồ sơ lên ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Hồ sơ tiếp nhận xin cấp số nhà được Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tiếp nhận và xử lý.

6. Lệ phí cấp số nhà

– Trường hợp cấp mới: không quá 45.000 đồng/1 biển số nhà.

– Trường hợp cấp lại: không quá 30.000 đồng/1 biển số nhà.

Send this to a friend