Phí làm mới tin (up tin lên trước)

Chỉ 1.000/lần up tin.

Xem thêm: Hướng dẫn thanh toán

Sau khi nhận được khoản thanh toán, tin của bạn sẽ được up đẩy lên vị trí mới nhất.