Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, cơ quan này lưu ý các cá nhân, hộ gia đình cần rà soát kỹ trên Giấy chứng nhận có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất hay không.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, các cá nhân, hộ gia đình được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01/03/2016 mà chưa thanh toán thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật tới hết ngày 28/2/2021.

Kể từ ngày 01/03/2021, các cá nhân, hộ gia đình còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Vậy nên, để đảm bảo việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo chính sách cũng như giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, các cá nhân, hộ gia đình cần xem kỹ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình có còn được ghi nợ tiền sử dụng đất không.

Nếu có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước, cá nhân, hộ gia đình cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, quận, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP trước ngày 28/2/2021.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trường hợp thanh toán trả nợ sau ngày 28/2/2021 sẽ bị tính tiền sử dụng đất phải nộp theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trong khi đó, giá đất năm 2021 nhìn chung cao hơn giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Nếu thanh toán sau ngày 01/03/2021, người nợ tiền sử dụng đất lâu năm có thể sẽ phải nộp số tiền lớn hơn nhiều lần.

Theo Thanhnienviethttp://thanhnienviet.vn/2021/02/17/tra-no-tien-su-dung-dat-theo-gia-dat-moi-tu-thang-3-2021/